Scenograf

Marta Cicionesi är frilansscenograf inom teater, dans och opera och har medverkat i över 100 produktioner i bl.a. Sverige, Italien, Frankrike, USA, Indien och Finland.
Martas scenografiprofil består av ett stilgrepp som lyfter föreställningarna till konstnärliga upplevelser där hennes signum känns igen genom en enkelhet som förstärker det dramaturgiska rummet; ett flerdimensionellt bildspråk med rika ljussättningsmöjligheter; ett föränderligt poetiskt och dramatiskt rum där lätthet och kontrast växlar i oändliga variationer.
Marta är även aktiv som librettist och filmmanusförfattare.

Marta Cicionesi är född 1963 i Italien. 
Uppvuxen i Auroville, Indien, 1968-1980.
Utbildad vid …

 Istituto Statale d´Arte di Firenze, Florens, Italien, åren 1981-1985.
Verksam i Sverige sedan 1985.
Medlem i Svenska Teaterförbundet sedan 1990.
Har beviljats stöd för Rekognoscering 1997 och Filmmanusutveckling 2001 av Svenska Film Institutet.
Har tilldelats Skillinge Teaterns Kulturstipendium 2005.
Har tilldelats Konstnärsnämndens Arbetsstipendium 1992, 2003, 2009 och 2012.
Har tilldelats Konstnärsnämndens bidrag för Internationella Kulturutbyte för vistelser i Frankrike och Finland 2010, 2012, 2015 och 2016 .

Teatrar som har anlitat Marta Cicionesi i Sverige:
Skillinge Teater, Teater Sagohuset, Kollaborativet, Nya Rörelsen Koreagrafer i Skåne, Riksteatern Norsborg, Transmission Reasearch Sweden, Skånska Landskap/ Upplevelsepedagogiskt centrum, Playmate Theatre, Malmö Opera, Milvus Artistic Research Center MARC, Modern Art Teatergrupp, Teater Barbès, Teater Halland, Thales Teater, Teteater, Kollaborativet, Studio Acusticum, Connect New Music Festival/ Musik i Syd, Fytimi Productions, Zin-Lit New Stage Circus, Skånska Operan, Fria Teatern, Drömmarnas Hus, Theatron, Kalejdoskop, Teater Spektrum, Quetzal Productions, Mooms Teater, Teater Högskolan Stockholm, Teater Högskolan Malmö, Norrdans, Musik Högskolan Malmö, Definitiv Dans, Neon Gallery, Tjörnedala Konsthall, Commedie Compagniet, Pantomimteater, Musik i Dalarna/ Stockholms Stadsteater, Distingo Scenproduktion, Himlabacken, Mellby Scenkonst, Kronobergs Teater, Marylins Änglar, Ystads Gruppen, Dans Tagen, Transparente Blanche Dans.

Teatrar som har anlitat Marta utomlands:
Collectif Masque (FR), Théatre de l ́Essaion, Paris (FR), Théatre de l ́Essaion, Avignon (FR), Théatre du Nord/Theatre de L ́ideal, Lille (FR), Studio Theatre de Chareton (FR), Theatre de Beleville, Paris, (FR), Théatre du Petit Saint Martin, Paris (FR), Theatre Centre Mandapa, Paris (FR), Theatre Le Hublot (FR), Bricklayers Theater Chicago (USA), Les Contes du Turpial(FR), Osiris Teatteri (FI), Matrimandir Amphitheater 50th Anniversary Celebration(IN), Odisha Biennale (IN), MOPA (IN) , Auroville Theatre Group (IN), Polygon Theatre (EE), Auroville Dance Company (IN), Arangart Dance Company (IN), Abhaya Dance Company (DK/ IN) Alef Danzaateatro (IT), Sources 2 (DE / IT).

Set designer

Marta Cicionesi is a free lance set designer for theatre, dance and opera and has realized more than 100 productions in Sweden, Italy, France, India, Finland and USA.
Marta has specialized in creating sets of great pictorial suggestion, often through painted backdrops designed for particular light effects and projections – achieving images and spaces with a rich
atmospheric spectrum. Her set design consists of a personal style that gives stage performances their artistic expression. Her creations always grow out of a tight collaboration with light designers and directors.
As well as designing, Marta Cicionesi constructs and paints her sets herself at her studio in southern Sweden. Marta is also an active librettist and film script writer.

Marta Cicionesi is born in Italy in1963.
Grew up in the international township of Auroville, India 1968-1980.
Graduated at …

the State Art Institute of Florence, Italy / Istituto Statale d ́Arte di Firenze, in 1985.
Member of the Swedish Theatre Guild /Teaterförbundet/ since 1990.
Received Artist Grants/Stipends from the Swedish Artists Council/ Konstnärsnämnden in 1992, 2003, 2009 and 2012.
Received International Cultural Exchange grants/Stipends in 2010, 2012 and 2015 for artistic residencies in France (with Collectif Masque in Paris 2010, 2015), Finland (with Osiris Teatteri in Helsinki 2012) and India (with MOPA Odisha Biennale in Bhubaneswar 2015) from the Swedish Artists Council/ Konstnärsnämnden.
Received grants for Location scouting in Basilicata, Italy, and screenplay development with Sources 2 from the Swedish Film Institute in 1997 and 2001 for her own feature film script Land of Memory.
Received The Skillinge Theatre Culture Prize Sweden in 2005 for her long term collaboration and set design. Productions with Marta’s sets such as “Time is our Home” and director director Henrik Holmberg were granted Thalia Priset Sverige ; “Dissection of a snow fall” was granted Le Prix de professionalisation du Festival Avigno Off; “The seagull” was nominated for Thalia Priset Sverige 2014.

Swedish Collaborators:
Skillinge Teater, Teater Sagohuset, Nya Rörelse koreografer i Skåne, Riksteatern Norsborg, Transmission Research Sweden, Skånska Landskap/ Upplevelsepedagogisktcentrum, Playmate Theatre, Malmö Opera, Milvus Artistic Research Center MARC, Modern Art Teatergrupp, Teater Barbès, Teater Halland, Thales Teater, Teteater, Kollaborativet, Studio Acusticum, Connect New Music Festival/ Musik i Syd, Fytimi Productions, Zin-Lit New Stage Circus, Skånska Operan, Fria Teatern, Drömmarnas Hus, Theatron, Kalejdoskop, Teater Spektrum, Quetzal Productions, Mooms Teater, Teater Högskolan Stockholm, Teater Högskolan Malmö, Norrdans, Musik Högskolan Malmö, Definitiv Dans, Neon Gallery, Tjörnedala Konsthall, Commedie Compagniet, Pantomimteater, Musik i Dalarna/ Stockholms Stadsteater, Distingo Scenproduktion, Himlabacken, Mellby Scenkonst, Kronobergs Teater, Marylins Änglar, Ystads Gruppen, Dans Tagen, Transparente Blanche Dans.

International collaborators:
Collectif Masque (FR), Théatre de l´Essaion, Paris (FR), Théatre de l´Essaion, Avignon (FR), Théatre du Nord/Theatre de L´ideal, Lille (FR), Studio Theatre de Chareton (FR), Theatre de Beleville, Paris, (FR), Théatre du Petit Saint Martin, Paris (FR), Theatre Centre Mandapa, Paris (FR), Theatre Le Hublot (FR), Bricklayers Theater Chicago (USA), Les Contes du Turpial(FR), Osiris Teatteri (FI), Matrimandir Amphitheater 50th Anniversary Celebration(IN), Odisha Biennale (IN), MOPA (IN) , Auroville Theatre Group (IN), Polygon Theatre (EE), Auroville Dance Company (IN), Arangart Dance Company (IN), Abhaya Dance Company (DK/ IN) Alef Danzaateatro (IT), Sources 2 (DE / IT).

Adress: Gårdarnas väg 11, SE-277 37 KIVIK, Sweden
E-post: martacicionesiscenogra.nu@gmail.com
Telefon: +46-(0)73 9807652, +46 (0)414 74018.