Ateljé och verkstad (på Österlen)

Ateljé och verkstad (på Österlen)

Scenografikonstruktion: Holma smedja, Sankt Olof.
Scenografimodeller och måleri: Ateljé Marta Cicionesi
Scenografi-konstruktion, dansföreställning: Kirsten 2014

Studio and workshop (at Österlen)

Stage design: Holma smithy, Sankt Olof.
Scenography models and painting: Ateljé Marta Cicionesi
Scenography construction, dance performance: Kirsten 2014

Bildspel.

Klicka på en av bilderna så öppnas ett bildspel med samtliga bilder.
Click on one of the pictures to open a slideshow of all images.